Ash and Kai

#kai #siberian #husky

#kai #siberian #husky

#ash #siberian #husky

#ash #siberian #husky

It’s hard getting Ash to pose for pictures like Kai does. #ash #siberian #husky #iphone5s

It’s hard getting Ash to pose for pictures like Kai does. #ash #siberian #husky #iphone5s

Don’t bother me human. #kai #siberian #husky #iphone5s

Don’t bother me human. #kai #siberian #husky #iphone5s

Kai #tbt #siberian #husky

Kai #tbt #siberian #husky

Ash #tbt #siberian #husky

Ash #tbt #siberian #husky

Kai fails at drinking from the hose. #kai #siberian #husky #iphone5s

Kai fails at drinking from the hose. #kai #siberian #husky #iphone5s

Something caught their attention. #ash #kai #siberian #husky

Something caught their attention. #ash #kai #siberian #husky

Her protector. #kai #ash #siberian #husky

Her protector. #kai #ash #siberian #husky

They’re having a secret meeting. #ash #kai #siberian #husky

They’re having a secret meeting. #ash #kai #siberian #husky